• 2R Serisi
 • 3R Serisi
 • Özel Ovalama Makineleri
 • Segment Makineleri
 • Özel Makineler
 • Ek Opsiyonlar
 • Otomasyon Uygulamaları
ANASAYFA
 • Ezme nedir?

  Ovalama teknolojisinde Ezme olarak tabir ettiğimiz işlem, Soğuk Şekillendirme olarak adlandırılır. Ovalama işlemindeki Ezme gücü hidrolik, mekanik veya elektro mekanik olarak üretilir. Bu sebeple Ovalama Makineleri Mekanik, Hidrolik ve elektro mekanik güç üretenler olmak üzere, yapısal olarak 3 grupta toplanabilir.

 • Ovalama makinalarında hangi yöntemlerle diş açılır?

  Üç yöntem ile ovalama yapılır;

  1. Bas – Çek Yöntemi
  2. Yürütmeli Yöntem
  3. Ring Role Yöntemi
 • Ovalama makinasında diş açma ile talaş kaldırarak diş açma arasında ne fark var?
  • Ovalama makinasında açılan diş % 30-40 daha mukavemetlidir.
  • Ovalama makinasında diş açma süresi, talaş kaldırma yöntemine oranla çok çok kısadır.
  • Talaşlı imalat yönteminde takım masrafı oldukça fazla olup, ovalama makinasında yok denecek kadar azdır.
  • Ovalama makinasında daha hassas ve daha sağlıklı diş yapısı elde edilir.
  • Önemli sektörlerde (beyaz eşya, otomotiv, inşaat vs...) talaş kaldırma yöntemiyle diş açma yerine ovalama yöntemiyle açılmış diş formu tercih edilir.
 • Ovalama makinasının kapasitesi belirlenirken hangi bilgilere ihtiyaç vardır?
  • Ovalanacak parçanın teknik resmi
  • Teknik resimdeki imalat sırası
  • Ovalanacak kısmın varsa delik ve mil toleransları
  • Ovalama yapılacak malzemenin sertlik bilgisi
  • Ovalanacak parçanın malzeme bilgisi
  • Ovalanacak parçanın numunesi
 • Ovalama tekniği ile diş açılabilen vidalar hangileridir?
  • Metrik Profili
  • Whitworth Profili
  • Acme Profili
  • Bağlantı Profili
  • Sonsuz Dişli Profili
  • Gaz Paso Dişli Profili
  • Yuvarlak Diş
  • Spline
  • Trifon Profili
  • Tırtıl
  • Özel Profil
 • Ovalama makinası, ovalama roleleri ile birlikte mi veriliyor?

  Ovalama roleleri makine ile birlikte verilmiyor. Bu konuda ovalama rolesi imalatçıları ile müşterilerimizi tanıştırıyoruz.

 • Bas Çek Role nedir?

  Ovalanmak istenilen formun boyu, role boyundan kısa olduğu durumlarda kullanılan role çeşidine Bas-Çek Role denmektedir. Bas-Çek Rolelerin dışında ovalanmak istenilen diş formunun aynısı görülebilir. Bas-Çek Role kullanılarak yapılan Ovalama işleminde, iş parçası ileri-geri hareket etmeden dönerek ezilir. Ovalama bölgesinin önünde veya arkasında kademe bulunan parçalar Bas-Çek Role kullanılarak ovalanır.

 • Civata nedir?

  Makine elemanları içerisinde en çok çeşidi bulunan sökülebilir bağlantı elemanı Civata olarak adlandırılır. Malzemesi, şekli, diş formuna göre Civata çok değişik standartlarda imal edilir. Civata bağlantısının bulunmadığı ürünü olan sektör yoktur demek yanlış olmaz. Çok yüksek miktarlarda sarf edilen Civata, çok vuruşlu dövme preslerinde şekillendirildikten sonra taraklı Ovalama Makineleri ile yüksek hızlarda diş açılarak üretilmektedir. Özel boyutlardaki Civata imalatı İki Roleli veya Üç Roleli Ovalama Makinelerimizde gerçekleştirilir.

 • Gijon nedir?

  Ovalama yöntemi ile çok seri üretimi yapılabilen, muhtelif boyları bulunan ve boydan boya diş açılmış malzemelere verilen isimdir. Gijon imalatı daha önceleri sadece yürütmeli ovalama roleleri ile üretilirken, Gökçüoğlu’nun açı verilebilen role gövdeli makineleri üretmesi ile birlikte, günümüzde Ring role kullanılarak üretimi çok daha hızlı yağılabilmektedir. Gijon çok yoğun olarak inşaat sektöründe olmak üzere, mobilya ve beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.

 • İki Roleli Makina nedir?

  Ezme gücünü iki Role üzerinden iş parçasına ileten Ovalama makinelerinin kısa adlandırılması İki Roleli olarak geçer. İki Roleli Ovalama makineleri çeşitli ekipmanlar ile desteklenerek Küre, Vida, Spline, Helis Spline, Sonsuz Vida, Teirod (Tayrod) Ovalama gibi her türlü Ovalama operasyonunu gerçekleştirebilmektedir.

 • Ovalama Teknolojisi nedir?

  Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi olan bir imalat teknolojisidir. Buna rağmen Ovalama çok büyük avantajlar sağlamakta olduğu alanlarda bile yaygın olarak kullanılmamaktadır. Talaşlı imalat yöntemlerinden daha hızlı, daha kaliteli ve çok daha ekonomik imalat imkanı sağlayan bir imalat yöntemidir. Roleler arasına alınan malzeme hidrolik veya mekanik olarak oluşturulan Ezme gücü ile ezilir, bu ezme işleminin iş parçasının çevresi boyunca devam etmesi için Roleler büyük bir torkla döndürülerek iş parçası da döndürülmüş olur. Bu işlemler yapılırken gerek duyulan enerji, aynı işlemi yapabilecek olan bir torna veya azdırma tezgahının ihtiyacından daha azdır. Ovalama işleminde kullanılan Rolenin ömrü, talaşlı imalatta kullanılan kesici takımın ömründen çok daha fazladır.

 • Ovalama Makinası nedir?

  Yuvarlak kesitli malzemelerin dış yüzeylerini ezerek (soğuk deforme ederek) şekil vermeye yarayan makine. Ovalama Makinesi ile diş ezilebilir, tırtıl ezilebilir, spline ezilebilir, teirod ezilebilir. Ovalama Makineleri diğer talaşlı imalat tezgâhlarından daha hızlı ve daha kaliteli imalat yapmaya imkan verir. Ovalama makinesi ezerek şekil verdiği için malzemenin molekül yapısının yönlenmesi ile sert bir tabaka oluşturur. Bu sert tabaka üretilen malzemenin kalitesini arttırmaktadır.

 • Ovalama Rolesi nedir?

  Ovalama Tezgahlarında kullanılan roleler Ovalama Topu olarak da adlandırılmaktadır. Ovalama Rolesi, Ovalama işlemine tabi tutulacak malzemenin cinsine göre, daha uzun ömürlü olması için değişir. On binlerce baskı yapan Ovalama Rolesi olduğu gibi yüz parçada bir değiştirilen Ovalama Rolesi mevcuttur.

 • Ring Role nedir?

  Role boyundan daha uzun Vida formlarını Role millerine açı vererek, Yürütmeli Roleden daha hızlı Ovalama imkanı veren Roleye Ring Role denir. Yürütmeli Role ve Bas-Çek Roleden diğer önemli farkı, Rolenin üzerinde bulunan formların birbirine geçişinin olmamasıdır. Diğer bir değişle Rolenin dışında Vida formu yerine, istenilen Vida dişinin kesitinde kanallar vardır. Ring Role kullanımı yüksek hızda Ovalama yapma olanağı sağladığı için birim zaman başına düşen Role maliyeti düşmekte, dolayısı ile önemli oranda üretilen ürünün maliyeti düşmektedir.

 • Rotil nedir?

  Bütün tekerlekli kara taşıtlarının direksiyon ve öndüzen sistemlerinde kullanılmakta olan oynar mafsal parçalarının geneli Rotil olarak adlandırılır. Marka, taşıt, kullanıldığı sistem farklılıklarından dolayı çok farklı şekillerde ve ölçülerde üretilmektedir. Çok vuruşlu dövme tezgahlarında şekillendirildikten sonra, torna tezgahlarında Ovalama ölçülerinde işlenir ve son olarak küre kısmı ile Vida kısmı ovalanır. Rotil imalatının Ovalama operasyonun hızlandırmak için geliştirdiğimiz Rotil Ovalama ve Küre Lebleme makinemiz mevcuttur.

 • Saplama nedir?

  Çeşitli boylarda her iki ucuna veya bir tek ucuna diş açılmış malzemelerdir. Ezme yöntemi ile çok hızlı üretim imkanı olan Saplama, yeni geliştirdiğimiz çift istasyonlu ovalama makinesi ile daha hızlı üretilebilmektedir.

 • Soğuk Şekillendirme nedir?

  Metal malzemelerin sadece ezme gücü kullanılarak, elastik şekil değiştirme sınırlarının dışına çıkılarak plastik deformasyona uğratılması işlemine denir. Ovalama teknolojisinde ezme olarak tabir ettiğimiz işleme Soğuk Şekillendirme denmektedir. Nadir olarak sıcak şekillendirme uygulamaları da yapılmaktadır. Soğuk şekillendirme sonucu elde edilen malzemenin molekül yapısı, ezme işleminden önceki halinden farklı olarak, Ovalama gücünün uygulandığı yöne doğru uzamış bir yapı halini alır. Bu yönlenmiş yapı, ilk halinden daha mukavim ve serttir. Tabi ki Soğuk Şekillendirme miktarı (yer değiştiren molekül miktarı) arttıkça mukavim yapının derinliği ve sertliği aynı oranda artacaktır.

 • Spline nedir?

  Aynı anda hem yüksek tork iletmesi gereken hem de eksenel yönde serbestlik gerektiren bağlantı sistemlerinde kullanılan bir şekillendirmedir. DIN 5480 ile standartları belirlenmiş olan Spline sistemleri yeni geliştirdiğimiz Çift Etkili Ovalama Makinemizde 1,5 modüle kadar ezme yöntemi ile üretilebilmektedir. Ovalama yöntemi ile üretilen Spline formlarının ölçülerinde çok dar toleransları yakalamak mümkündür. Üzerinde Spline formu bulunan milin geçeceği dişi form broş çekilerek üretilir.

 • Tie Rod (Tayrod) nedir?

  İnşaat sektöründe kalıp bağlama ve ankıraj işlemlerinde kullanılmak üzere üretilen, üzerinde özel bir vida formu bulunan malzemedir. Tie Rod (Tayrod) iki roleli Ovalama Makinelerimizde üretilebilmektedir. Tie Rod (Tayrod) 17, 22, 24, 27, 32 çaplarda kullanılmaktadır.

 • Üç Roleli Makina nedir?

  Ezme gücünü üç Role üzerinden iş parçasına ileten Ovalama makinelerinin kısa adlandırılması Üç Roleli olarak geçer. Üç Roleli Ovalama makinelerinde genel olarak, içi boş olan boru malzemelerin ezme işlemi yapılır. Özellikle İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan İskele sistemlerinin Teleskopik Boruları Üç Roleli Ovalama makinelerinde üretilmektedir. Üç Roleli Ovalama makinelerimiz de İki Roleli Ovalama makinelerimizde olduğu gibi Ring Role kullanmak için Role gövdelerine açı verme imkanı vardır.

Close